Miljö- och kvalitetspolicy

Miljö- och kvalitetspolicy

Bilinvest i Umeå AB säljer nya och begagnade bilar samt reservdelar och tillbehör. Vi har även en bilverkstad. Vår direkta miljöpåverkan kommer främst från transporter, inköp och hantering av oljor. Indirekt har vi en stor miljöpåverkan genom vår försäljning av bilar. Vår ambition är att våra kunder ska uppfatta oss som ledande inom branschen vad gäller miljö- samt kvalitetsansvar.

 

Bilinvest står för personligt bemötande, hög kompetens och ett seriöst arbetssätt. Vår strävan är att våra kunder skall vara nöjda och känna förtroende för oss. Vår yrkesheder skall vara hög och vi skall känna oss stolta över de produkter och tjänster vi levererar. Målet är att göra rätt från början så att vi hela tiden minskar våra felkostnader, reklamationer, risker och miljöpåverkan.

 

Vårt ledningssystem skal praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrande och effektivare processer, alltid med kunden, miljön och arbetsmiljön i centrum.

 

Vi ska ställa miljö-, kvalitets- och arbetsmiljökrav på våra leverantörer samt på oss själva. Detta innefattar exempelvis rätt kvalitet, eventuella certifieringar samt korrekta leveranstider vilket styrs genom våra rutiner samt kundkrav.

 

Vi ska hela tiden utveckla kompetensen och engegemanget hos våra anställda.

Vi ska ständigt arbeta förebyggande och fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.