Vad är skillnaden mellan laddhybrid, elhybrid och elbil?

Fordonsindustrin förändras nu i rask takt för att möta klimatomställningen. Det kan vara svårt att hänga med i vad som skiljer de olika teknikerna åt, här kommer en kort sammanfattning:

LADDHYBRID / PLUG IN-HYBRID

Plockar det bästa från två världar – laddas med sladd och går på drivmedel. Du kan köra 3-6 mil* på ren el, därefter går bilen över till drivmedel. Beroende på vilket körläge du väljer kan elen också ”fyllas på” när du bromsar och via förbränningsmotorn. Du kan också välja att kombinera el och drivmedel för att minimera utsläppen under längre sträckor. Laddhybriden kombinerar egenskaperna hos en elbil, elhybrid och traditionell bil med vanlig förbränningsmotor. Den ger dig full flexibilitet att välja hur miljövänligt du vill köra, genom ett enkelt knapptryck.

ELHYBRID

Använder förbränningsmotorn för att ladda el medan du kör. Kan också nyttja inbromsning för att generera el till batteriet. Du kan inte välja att köra på ren el men bränsleekonomin blir bättre än om du kör en bil som enbart har förbränningsmotor. Går inte att ladda med sladd.

ELBIL

Laddas med sladd, saknar förbränningsmotor och går endast på batteri. Inga utsläpp när du kör och det mest renodlade alternativet för dig som vill bidra positivt i klimatomställningen. Vid längre resor (+30 mil) krävs lite planering beroende på var det finns laddstationer. Infrastrukturen för laddning byggs ut i rask takt och här finns en karta som visar laddstationer i Sverige.